-лични данни, които обработваме:

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;

●    Адрес за доставка - град, пощенски код, адрес;

●    Телефон за доставка;

●    Начин на доставка;

●    Начин на плащане- наложен платеж

●    Номер на поръчка;

●    Сума за плащане;

●    Статус на доставката;

 

Цели на обработката на личните данни

 Данните за онлайн поръчка през е-магазина „bionaturelife“ се обработват за целите на:

●    Доставка на поръчани храни и продукти;

●    Информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

 Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●    Осъществяване на комуникация с Вас;

2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

●    Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди

Данните се обработват за следните срокове:

●    Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

- Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да стане като се обърнете към нас.